Verhoog je autonomie en verminder depressieve gevoelens.

De MeetMove-studie bewijst nog steeds wat vele anderen al eerder concludeerden: “Mochten alle voordelen van lichaamsbeweging in één pil kunnen worden gegoten, dan zou het de meest voorgeschreven medicatie ter wereld zijn.” (Sallis, 2009, p.3.)
De MeetMove-studie werd uitgevoerd door de vzw GymSana en «1 toit 2 âges» onder toezicht van het Staatssecretariaat voor Wetenschappelijk Onderzoek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dienst Innoviris «Labs innovative Brussels Care») en in samenwerking met de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de ULB, de universiteit van St-Louis en het platform Actief Zorgzame Buurt.
Onder de supervisie van de hoogleraren Stéphane Baudry en Malgorzata Klass (ULB) volgde het MeetMove evaluatieprotocol 70 ouderen (die nog zelfstandig wonen in Brussel) gedurende 18 maanden en leverde de resultaten in september 2016. Ze laten duidelijk zien dat regelmatige lichaamsbeweging in groep niet alleen de motorische autonomie van senioren verhoogt, maar ook de depressieve gevoelens vermindert, waardoor het cognitieve en motorische verval wordt beperkt. Het benadrukt het belang van een fysieke activiteit die evenwichts- en spieroefeningen in combinatie met een lichamelijk bewustzijn. Een tweede deel van het onderzoek, met de professor en socioloog Luc Van Campenhoudt, onderzoekt de belemmeringen die hun deelname aan aangepaste bewegingsprogramma's verhinderen of afremmen.
 
MeetMove
MeetMove
 
Je fais un don
Nederlands