Waarom een donatie?

We hebben de wil, de drive, de ervaring ... maar we kunnen uw giften goed gebruiken. Naast gezondheid hebben we ook een sociaal doel. We houden onze tarieven zo laag mogelijk (zodat de activiteiten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn), maar de vereniging moet haar professionals betalen (en lokale jobs creëren), zorgen voor gemeenschappelijke ruimtes en aangepast materiaal aankopen.

Vaak kunnen verzwakte deelnemers slechts een paar euro per week betalen. Daarom moeten juist deze achtergestelde bevolkingsgroepen als een prioriteit worden gemobiliseerd.

Ik doe een aftrekbare gift!.

Je kan ons steunen met een eenmalige donatie of een maandelijkse doorlopende opdracht. Als de jaarlijkse cumulatie van je donaties meer dan 40 € per jaar bedraagt, ontvang je een belastingcertificaat waarmee je het kan aftrekken van je belastingen.

Je fais un don
Nederlands