Europese studie in 32 rusthuizen, waaronder 8 in België.


Met de steun van de Europese Commissie, heeft HAPPIER (Healthy Activity and Physical Program Innovations in Elderly Residences) de effecten geanalyseerd van de Aangepaste Bewegingsactiviteiten (ABA) bij 450 bewoners van 32 rusthuizen in 4 Europese landen (België, Spanje, Frankrijk en Ierland).

Het protocol verliep over een periode van 12 maanden, en dit vanaf januari 2013. GymSana was de deelnemer voor België. De studie heeft bij de bewoners de impact van 3 ABA-programma’s (valpreventie, stoelturnen en Alzheimer gym) gemeten op niveau van levenskwaliteit, cognitieve en fysieke vermogens. Maar ook het effect op de levenskwaliteit op het verzorgend personeel werd geregistreerd.

De studie heeft aangetoond dat bij wekelijkse deelname aan de Aangepaste Bewegingsactiviteiten gedurende een uur:
- het aantal valongevallen verminderde met 35%
- de bewegingsmogelijkheid met maar liefst 87% steeg (+87%)
- en de mogelijkheid om zichzelf te wassen met 37% steeg.

De programma’s verbeterden zichtbaar het vermogen om zelf opnieuw alledaagse taken uit te voeren. Ook de gezondheidstoestand ging er bij de meeste deelnemers op vooruit..

Bovendien ervaarde 80% van de zorgverleners en verplegend personeel dat hun arbeidsomstandigheden verbeterd waren.

De resultaten


Bijkomende informatie


· Publicatie IPP
 
Happier
Happier
 
Je fais un don
Nederlands