Fysieke voordelen, meer zelfvertrouwen en een sociale band en groepsdynamiek creëren.

Het verbeteren van de levensverwachting is een realiteit voor iedereen. Bovendien groeit het aantal oudere gehandicapten. De gevolgen van het ouder worden (fysiek en cognitief) blijven voor niemand uit, maar door de kwetsbaarheid van deze mensen, steken ze bij hen veel vroeger de kop op.

Volgende lichamelijke en medische aspecten komen vaak voor :

 1. Meer ‘algemene’ gezondheidsproblemen (zoals mondproblemen, verlies van de tastzin, enz.)
 2. Meerdere psychische stoornissen (zoals depressie)
 3. Typische aandoeningen bij mensen met trisomie 21: gevoeligheid voor hart- en vaatziekten, endocriene en dermatologische aandoeningen, ziekte van Alzheimer, visuele en auditieve achteruitgang …

Op sociaal en emotioneel niveau :

 1. Behoefte aan steun en gezelschap
 2. De moeilijkheid om onbekende gevoelens uit te drukken
 3. Een levenswijze kan de verouderingseffecten versnellen: het nemen van neuroleptica, slechte arbeidsomstandigheden, onevenwichtige voeding.

De ludieke en regelmatige Aangepaste Bewegingsactiviteiten in groep, zorgen ervoor dat de deelnemers weer met plezier gaan bewegen. Daarnaast kunnen ze een maximale autonomie behouden én sociale contacten onderhouden.

De sessies zijn zoveel mogelijk op maat van elke deelnemer, met aandacht voor het hele lichaam en het beweegplezier. De doelstellingen?

 1. Algemene motorische vaardigheden stimuleren en bestaande fysieke vermogens behouden of zelfs verbeteren.
 2. Werken aan coördinatie, lateralisatie, evenwicht, grip, verplaatsingen, reactiesnelheid en ruimte/tijd bewustzijn.
 3. Sociale banden smeden.

Naast de algemene coördinatie, zullen we ook de typische uitdagingen onderzoeken voor mensen met meerdere handicaps, mensen met autisme, mensen met psychische stoornissen en gehandicapten die kampen met obesitas.Onze aangepaste bewegingsactiviteiten zijn niet repetitief en worden ondersteund door kleurrijk en ludiek psychomotorisch materiaal.

Onze leermethodes hebben oog voor succes én plezier : we willen dat de deelnemer terug een eigenwaarde krijgt en plezier vindt in de oefeningen. Dat heeft alleen maar voordelen.

We verlaten de logica van de medicalisering van gehandicapten. De relatie is niet tussen een "verzorger" en een patiënt, maar tussen een bewegings- en feel good professional (afgestudeerd in de fysio of motorische wetenschappen) en iemand die zijn eigen mogelijkheden opnieuw ontdekt en versterkt. Na verloop van tijd gaat iedereen erop vooruit.

Naast de fysieke, mentale en cognitieve voordelen creëren we sociale banden en groepsdynamiek. Bij veel oefeningen moeten ze samenwerken (parachute, het doorgeven van een bord op een stok, liedjes uitbeelden met het lichaam, evenwichtssamenwerkingen ...)

Dit programma wordt in de centra zelf uitgevoerd zodat de deelnemers geen vermoeiende verplaatsingen hoeven te doen.

 
 • Geneviève,
  ’t Is perfect om fit te blijven... Elke vrijdagnamiddag komt er iemand van GymSana langs voor een zachte gym voor de bewoners van de residentie. En soms ook voor de bewoners van de andere afdelingen. Iedereen kijkt er naar uit. Soms moet er wel eens iemand gemotiveerd worden, maar eenmaal in beweging, vindt iedereen zijn plek. Je moet de lichaamsdelen bewerken, elkaar helpen om de rug te masseren met een bal, een parcours volgen, met dobbelstenen gooien, nadenken, onthouden, aandachtig zijn, flexibel en vaardig zijn (naar gelang je mogelijkheden natuurlijk), creatief en je moet samenwerken. Dit is ongelooflijk stimulerend voor de bewoners. Dankzij de regelmatige sessies kunnen de bewoners hun fysieke en mentale vorm behouden of verbeteren. En dat op een gezellige manier én in groep. Bedankt GymSana en bedankt deelnemers! “
  Geneviève,
  verantwoordelijke voor Maison notre dame des anges (Accueil & Vie) in Genval (voor mensen met een verstandelijke beperking).
 • Roger Huppertz, regisseur en Philippe Yerna, hoofd van La Ramure,
  “De groep van zestigers bestaat uit 8 personen met een verstandelijke handicap met al dan niet een motorische handicap. Een van de deelnemers zit in een karretje en kan zijn benen niet meer bewegen. Deze tweewekelijkse sessies (het zouden er meer mogen zijn) hebben de groep veel bijgebracht:
  • Een beweeglijkheid die door de loop van de jaren door de meesten gewoon vergeten werd.
  • Zonder fysiotherapeutische sessies wordt er weinig aan lichaamsbeweging gedaan.
  • Fysieke spelletjes die weer voor plezier en een goed humeur brengen, dat kwam in hun dagelijkse leven niet meer voor.
  • Doordat ze er zelf voor kiezen om weer te bewegen en door de vaak precieze handelingen die vereist worden, zijn ze soms verrast door de concentratie die nodig is voor schijnbaar eenvoudige gebaren.
  • Het gevoel weer deel uit te maken van een groep versterkt de banden onderling en ze zijn zich weer bewust van de aanwezigheid van de anderen.
  • De herontdekking van het spelplezier en het samenspel.
  • Het ritme van de week wordt bepaald door iemand die van buitenaf komt voor wie ze maar wat graag een extra inspanning doen. De mensen van GymSana zorgen voor een frisse wind en geeft hen zin om hun grenzen te verleggen.
  Op een meer educatief niveau, hebben de aangepaste oefeningen ons in staat gesteld om andere gunstige facetten te ontdekken:
  • De motorische tekortkomingen van sommige (gedeeltelijke verwaarlozing, laterale zwakte, soms ernstige motorische problemen, gebrek aan kennis van het eigenlichaam lichaam...)
  • De onderschatte kracht van concentratie, aandacht, interactie, ...
  • Moeilijkheden van begrip of ruimtelijk communiceren ".
  Roger Huppertz, regisseur en Philippe Yerna, hoofd van La Ramure,
  volwassen dagopvang (SAJA) in Bouffioulx (mensen met matige, ernstige, meervoudige beperkingen of geassocieerd met aanzienlijke emotionele en gedragsproblemen)
 
HandiMove
GS_Site_MC_Entree_Parkinson_v2
GS_Site_MC_Entree_3_Diabete_NL
GS_Site_MC_Entree_4_Cancer_NL
HandiMove
GS_Site_MC_Entree_6_ScleroseEnPlaques_NL
HandiMove
GS_Site_MC_Entree_8_SurpoidsObesite_NL
Je fais un don
Nederlands